Algemene voorwaarden  KeepinTouch! Yoga&Meditatie 2023

Activiteiten kunnen zijn groepslessen, privé- of 1 op 1 lessen, workshops, trainingen en (dag)retraites. KeepinTouch! Yoga&Meditatie behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen en te wijzigen wanneer nodig. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op deze pagina en zijn bindend voor deelnemers en cursisten.

Boekingen
Een losse les boeken, een abonnement afsluiten of deelnemen aan een activiteit kan via het contactformulier op de website of per mail/WhatsApp en na betaling van het geldende tarief per IDEAL, overboeking per bank of contant. Overleg eerst met de docent of er plaats is bij de gewenste activiteit. Na betaling volgt een bevestiging en is de boeking  definitief voor de overeengekomen les of activiteit. Plaatsing is in volgorde van betaling. 

Abonnementen
Abonnementen gelden voor 1 les per week. Gedurende de abonnementsperiode is de cursist altijd verzekerd van zijn/haar plek tijdens de overeengekomen les. De tarieven van de activiteiten en abonnementen staan op de website en worden jaarlijks aangepast. Bij het afsluiten van een jaarabonnement geldt 25% korting op deelname aan een dag- of middagretraite, training of workshop.  Een jaarabonnement wordt zonder opzegging automatisch met 1 jaar verlengd met de op dat moment geldende tarieven. Opzegging van een jaarabonnement gebeurd uitsluitend schriftelijk of per mail 1 maand voor einddatum. Opzegging van overige abonnementen dient uiterlijk 2 weken voor einddatum schriftelijk of per mail te gebeuren. Met het vaststellen van de tarieven van de abonnementen zijn uitval van lessen door feestdagen en vakanties verrekend in het tarief.

Feestdagen en vakanties

Een aantal lessen per jaar zullen uitvallen vanwege feestdagen en vakantieperiodes. Deze staan tijdig vermeld op de hoofdpagina van de website. Met het vaststellen van de tarieven van de abonnementen zijn feestdagen en vakanties verrekend in het tarief, waarbij een aantal lesdagen uitvallen.

In de vakanties kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn. KeepinTouch! behoudt het recht om het lesrooster zonder overleg te wijzigen, zonder enige vorm van restitutie. (zoals terugbetaling)

Annuleren van een les
Voor alle reeds geboekte en betaalde activiteiten geldt dat de cursist, in overleg met de docent, iemand anders in zijn/haar plaats mag laten deelnemen. Bij verhindering van deelname aan de les, kan de les uitsluitend in dezelfde week ingehaald worden, op voorwaarde dat er plaats is in een andere les. Indien er geen plaats is, komt de les te vervallen, zonder enige vorm van restitutie.

Wanneer er een langere periode om gezondheidsredenen deelname aan de lessen niet mogelijk is, zoeken we gezamenlijk naar een passende oplossing.

Annuleren van overige activiteiten

Bij het tijdig (zie aanbieding activiteit) annuleren van retraites, workshops, trainingen en soortgelijke activiteiten geldt dat er indien mogelijk- en uitsluitend in overleg,  deelgenomen kan worden aan de volgende gelijksoortige activiteit voor het gelijkwaardige bedrag of eventueel bijbetaling. Bij de aanbieding van de activiteit kunnen er specifiek geldende (annulerings)voorwaarden worden vermeld. Verder gelden onderstaand genoemde voorwaarden:

1. Annulering van deelname aan een activiteit kan uitsluitend per e-mail aan info@keepintouchyoga.nl en is geldig na de bevestiging van annulering van de docent. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
2. Tot 60 dagen voor aanvang van de activiteit kan de deelnemer zijn/haar inschrijving annuleren en worden er  annuleringskosten van €15,00 in rekening gebracht.
3. Binnen 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit kan de deelnemer de inschrijving annuleren, in welk geval 50% van het betaalde bedrag wordt terug betaald.
4. Binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit kan de deelnemer zijn/haar inschrijving annuleren, 25% van het betaalde bedrag wordt terug betaald.

Corona en soortgelijke situaties

Indien er vanuit de overheid beperkingen worden opgelegd op het geven van fysieke lessen, biedt KeepinTouch! Yoga&Meditatie alternatieven aan: wanneer mogelijk een buitenles, online les of een soortgelijk alternatief. Er wordt geen abonnementsgeld of lesgeld terug geboekt.

Wanneer een activiteit niet door kan gaan, worden er alternatieven aangeboden zoals hier boven omschreven.

Wanneer er een les uitvalt

Door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van de docent, kan het zijn dat een vervangende, erkende docent les geeft (Yoga Alliance). Indien dit niet mogelijk is, valt de les uit. Bij uitval van een les, zal er een alternatieve les aangeboden worden zodra hier een mogelijk voor is. De cursist heeft de keuze om zich in deze zelfde week aan te melden voor een andere les of voor de alternatieve les. 

Uitsluiting
De docent kan besluiten een deelnemer wegens wangedrag, ongewenst gedrag of gedrag wat de veilige omgeving tekort doet, de toegang tot de activiteiten te ontzeggen zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van de activiteit vervalt.

Publicitaire fotografie en ander beeldmateriaal
Tijdens de lessen of activiteiten kunnen foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt worden voor gebruik voor publicitaire doeleinden. Wanneer de cursist hier bezwaar tegen heeft, wordt gezorgd dat de cursist onherkenbaar in beeld komt. 

Aansprakelijkheid
KeepinTouch! Yoga&Meditatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor- tijdens- en na een activiteit of les zoekgeraakte eigendommen en/of door derden aangerichte schade en verzoekt om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de studio.

Gezondheid van de cursist

Deelname aan activiteiten en lessen is op eigen risico van de cursist en deze is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. De cursist raadpleegt bij blessures, fysieke of mentale klachten en aandoeningen of ander soortgelijke omstandigheden altijd eerst een arts of (fysio)therapeut, voorafgaand aan deelname.

Bovengenoemde fysieke en/of mentale omstandigheden dienen altijd voorafgaand aan de activiteit of les gemeld te worden bij de docent. De docent zal naar beste kunnen handelen en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die mag worden verwacht.

KeepinTouch! Yoga&Meditatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures of ongevallen van cursisten. Mocht een cursist aantonen dat hij schade heeft geleden door een fout van de docent van KeepinTouch! Yoga&Meditatie; waarbij zorgvuldig handelen aantoonbaar achterwege zou zijn gebleven,  is KeepinTouch! Yoga&Meditatie voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van KeepinTouch! Yoga&Meditatie wordt uitgekeerd. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door KeepinTouch! ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden gebruikt voor reserveringen en betalingen bij KeepinTouch! Daarnaast worden de contactgegevens gebruikt om de cursisten te informeren over de activiteiten en wijzigingen in de lesroosters en soortgelijke informatie. De cursist kan ten allen tijde aangeven niet op deze wijze op de hoogte gebracht te willen worden. In dat geval is de cursist zelf verantwoordelijk voor het ophalen van actuele informatie bij de docent. 
De bewaarde gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derde partijen. Bij het beëindigen aan deelname bij KeepinTouch! geeft de cursist zelf aan in welke mate deze nog – of niet meer-  geïnformeerd wil worden. 

Algemeen
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. Door boeking van een activiteit verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

× Whatsapp